Paavo Halonen

Paavo Halonen on pienen kylän poikia. Hänen työskentelynsä lähtökohdat ovat lähellä, oman ympäristön turvallisuudessa ja kohtaamansa laajemman maailman määritelmien rajoittavuudessa. Halonen yhdistää teoksissaan kulttuuriperintöä kulttuuriperinnön päälle, useisiin kerroksiin, jättäen kerrosten väliin tilaa uusille mielleyhtymille ja metaforille. Käytetty, vanha ja kulunut ei ole Haloselle hyödytöntä vaan ajasta ja olemassaolosta arvonsa saavaa. Halonen pyrkii tekemään maailmastaan luonnollisen. Hänen maailmassaan on luontevaa, että kuplat puhkeavat, ovat ne sitten perinteisiä, uskonnollisia, sosiaalisia tai muovisia.


WWW      INSTAGRAM