Maria Huhmarniemi

Maria Huhmarniemen teoksissa ympäristövastuullisuus, -politiikka ja -etiikka ovat yhtä. Huhmarniemen kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kulkevat yhtä matkaa taiteilijuuden kanssa. Hän työskentelee usein yhdessä eri alojen tutkijoiden kanssa kehittäen taideperustaisen tutkimuksen menetelmiä. Politiikkaa tai tutkimusta ei voi tehdä yksin. Kumpikin vaatii yhteisiä tavoitteita ja yhteisön toimijuutta. Niin myös Huhmarniemen taide - pohjoisesta näkökulmasta luonto ja ihmiset ovat yhtä.


 WWW      INSTAGRAM      FACEBOOK