Saara-Maria Kariranta ja Jarmo Ilmari Somppi

Saara-Maria Kariranta työskentelee nykyveiston tekniikoiden parissa ujuttaen työskentelyynsä myös jotain kuvanveiston ulkopuolelta. Kuinka veistää ilmaa tai valoa, tai kuinka painovoima voi muovata taideteoksen? Materiaalin olomuodot ilmentyvät Karirannan teoksissa mikrotasolta Makroon – huomaamattomasta käsinkosketeltavaan.

Jarmo Ilmari Somppi työstää ihmistä ihmisen asuintilan kautta. Somppi osoittaa, että ihmisen rajat eivät rajoitu vain hänen kehoonsa tai edes siihen, mihin hänen raajansa ja liikkeensä yltävät. Sompin teoksissa ihminen vaikuttaa ympäristöönsä laajemmin - olemuksellaan, eleillään ja teoillaan. Sompin maailmassa ihmisen olomuotoa on yhtä vaikeaa määrittää kuin Karirannan materiaaleja.

Yhdessä Kariranta ja Somppi hämärtävät käsityksiä aineellisuudesta.

Kariranta   WWW      INSTAGRAM

 Somppi   WWW