Jenni Sokura

Jenni Sokura yhdistää suvereenisti nykykorun ja kuvataiteen. Hänen tuotantonsa määritteleminen jommankumman otsikon alle on haasteellista. Koru taiteen lähtökohtana luo taideteokseen aina ulkopuolisen kolmannen tekijän. Korun näyttelytilana toimii ihminen: hän, joka on valinnut korun ja pukenut sen ylleen, hänen ympäristönsä ja elinpiirinsä, jokin mikä on taiteilijalle tuntematon, ja johon taiteilija ei voi vaikuttaa. Korut kertovat käyttäjästään. Sokuraa kiinnostavat yksilöiden tekemät valinnat ja se, mitä niillä viestitään. Mitä kaikkea voimme lukea ihmisestä hänen arkisten valintojensa perusteella.WWW      INSTAGRAM