Paula Tella

Paula Tellan monialainen tuotanto on kietoutunut ruumiillisuuden ympärille. Tellalle ruumiillisuus ei ole pelkästään fyysistä, vaan ihmistä ja ihmisen sijoittumista kulttuuriin käsitellään kokonaisvaltaisena olemuksena, jossa tunteet, mieli ja tietoisuus ovat alati läsnä. Henki muuttuu ja muotoutuu siinä missä kehokin. Yhteiskunta määrittää meidän suhtautumistamme kehoihimme, mutta myös mieleemme. Tella tunnustaa aistien yksilöllisyyden sekä sen, että havainnot ovat historiamme ja tulevaisuuden haaveidemme värittämiä.


 

WWW      INSTAGRAM      FACEBOOK