Benjamin Orlow

Benjamin Orlowin käyttämät mediat vaihtuvat tilanteen mukaan – savesta videoon ja suuresta pieneen - kokoa, tuotantoa ja sisältöjä skaalaten. Elämä on osa taidetta, ei toisin päin. Orlow lainaa kerrontaansa myös dokumenttielokuvan muotoja - ne ovat totta, mutta yhtä aikaa vieraita. Hänen tuotantonsa on monumentaalinen. Orlowin teoksissa koko ei silti ole synonyymi suurelle ja mahtavalle, vaan myös tylsyys, väsymys, odotus ja yksinäisyys voivat saada monumentaaliset suhteet. Sosiaaliset rakenteet ovat alati muuttuvia. Huomaako niiden arvon vasta kun ne menettää?WWW      INSTAGRAM