27.7. Taneli Rautiainen - Nimetön

Yksinasuminen on yleistynyt. Itsekseen on tilaa hengittää - Ah, olla vapaa ihmissuhteiden kahleista. Oma elinpiiri ja sosiaaliset suhteet eivät kuormita - Oi, omilla ehdoilla voimaantua ihmisistä. Itsekäs yksinäisyys on hyve ja vahvasta individualismista hyötyy lopulta koko yhteiskunta. Väki vähenee, pidot paranee. Yksinäisyys on, aina ihanasta itsekseen olosta raastavaan eroon ja lamauttavaan lohduttomuuteen saakka, hyvin omakohtainen kokemus ja riippumaton yksilön sosiaalisuudesta. Yhteys vaatii saman taajuuden - ei seuraa - vaan kanssaihmisen. Yksinäisyys on fyysistä. Yksinäisyys on luokatonta. Yksinäisyys ei näy.